The Weekly

מחנות "סאמר סקול" של הסוכנות היהודית

מחנות "סאמר סקול" של הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית, כידוע, היא גוף של מדינת ישראל אשר תפקידו הוא לשמור ולחזק את הקשר בין מדינת ישראל הרשמית ליהודים בכל רחבי העולם, על כל המשתמע מכך. במסגרת עבודתה של הסוכנות היהודית נעשים ניסיונות להביא יהודים רבים ככל האפשר מכל קצוות תבל לעלות ולחיות במדינת ישראל.

מעבר לניסיונות להעלות יהודים ארצה, נעשות גם פעולות רבות לחיזוק קשרי הידידות הכל כך חשובים עם קהילות יהודיות ברחבי העולם.

חלק מפעולות אלו הן הקמת ותחזוק מחנות קיץ מיוחדים, אליהם נוסעים ילדים ומדריכים ישראלים בכל שנה. את השהות במחנות הקיץ הללו מעבירים הילדים והמדריכים במשותף עם ילדים יהודים אמריקאיים. (המחנות הללו נערכים כמובן במיקומים מרהיבי עין ברחבי ארצות הברית).

במסגרת מחנה קיץ שכזה עוברים הילדים סדרת פעילויות מגבשות, במסגרתן הם גם משפרים את האנגלית שלהם, וגם רוקמים קשרי ידידות חזקים עם אחיהם היהודים - אמריקאיים וחוזרים לישראל עם הדפסה על קנבס כמזכרת ומגוון חויות.

הסוכנות היהודית עורכת מחנות מסוג זה גם בישראל עצמה, אליהם מגיעים ילדים ובני נוער אמריקאיים. הם עוברים כאן מספר שבועות של פעילויות, במסגרתן הם מתוודעים לתרבות ולמסורת היהודית במדינת ישראל ומטיילים בכל רחבי הארץ.

הכוונה, שוב, היא לחזק את הקשר העמוק בין יהודים מכל רחבי העולם למדינת ישראל, ולהראות להם כי החיים כאן טובים ומעניינים. תקוותם הסמויה של אנשי הסוכנות היא כי כמה שיותר מבני הנוער האמריקאי המבקרים כאן יתאהבו בישראל ויחליטו לבצע עלייה.

 

מחנות הקיץ של הסוכנות – לא רק לילדים

מחנות הקיץ של הסוכנות בארצות הברית מהווים מקור עניין לאנשים רבים, ולא רק לילדים אשר אולי יזכו לנסוע למחנה שכזה. מחנות הקיץ רלבנטיים ביותר עבור צעירים ישראלים אשר זה עתה סיימו את שירותם הצבאי, או שעומדים ממש בפני סיומו.

עבור צעירים אלו קיימת האפשרות לזכות בכרטיס טיסה ושהייה במחנה בארצות הברית, תמורת עבודה כמדריכים של הילדים במחנה. הבחורים הצעירים זוכים בטיסה, שהייה ואף משכורת צנועה, ורבים מהם מאריכים את שהותם לאחר המחנה ועורכים טיול בארצות הברית או בדרום/מרכז אמריקה.

כך זוכים אותם צעירים בעבודה מעניינת ומאתגרת, בסיפוק הכלול בהקניית ערכים לילדים צעירים ואף בטיול אחרי צבא, כשכרטיס הטיסה על חשבון הסוכנות היהודית...

עבודה זו מומלצת במיוחד לבעלי ניסיון הדרכתי כלשהו (למשל – צעירים אשר היו מדריכים בצופים טרם גיוסם או חיילים שעסקו בהדרכה במהלך שירותם הצבאי), אשר ימצאו את התפקיד כטבעי ומספק עבורם. כמובן שתנאי זה אינו הכרחי – גם חסרי ניסיון הדרכתי לחלוטין מוזמנים לבוא ולנסות להתקבל לעבודה כמדריכים בסוכנות – הדלת פתוחה בפני כולם (כל עוד הם יהודים...).

 

לסיכום, העבודה הרבה והמגוונת הנעשית על ידי הסוכנות היהודית בארץ ובעולם כולו חשובה מאוד להמשך קיום העם היהודי במדינת ישראל.

מחנות הקיץ הם דוגמה מהנה וחשובה להקניית ערכים ארץ ישראליים ויהודים לבני נוער ברחבי העולם.

היכנסו לפרטים באתר Photo Gift